Kari Törrönen on Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden 2019 alumni

 

Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden 2019 alumniksi on valittu vuonna 2007 sairaanhoitajaksi (AMK) valmistunut Kari Törrönen. Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksella ensihoitomestarina työskentelevä Törrönen on tehnyt valmistumisensa jälkeen aktiivista yhteistyötä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.

- Yhteistyö Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen ensihoidon kanssa on ollut jatkuvaa ja monipuolista. Kari on kehittänyt paljon oman osaamisensa lisäksi myös ensihoidon toimintaa Pohjois-Karjalan alueella. Hän toimii laajan yhteistyöverkostonsa myötä monien maakunnallisten ja valtakunnallisten tahojen kanssa ja tuo Kareliaa positiivisesti esille, kertoo lehtori Jaana Pantsari.

Kari Törrönen on vahvasti painottanut ensihoidon ja hoitotyön kehittämisessä toisen ihmisen kunnioittamista ja kollegiaalisen asiantuntijuuden tukemista. Törrönen valittiin Vuoden 2018 Ensihoitajaksi Suomessa, jonka lisäksi hän vastaanotti Sairaanhoitajaliiton myöntämän palkinnon saattohoidon ja kotiin vietävien palveluiden kehittämisestä.

- Kari opiskelee parhaillaan YAMK-tutkintoa Kareliassa. Hän pysähtyy aina juttelemaan ja kyselemään kuulumisia. Ihan huipputyyppi on nyt valittu Vuoden alumniksi, iloitsevat lehtorit Minna Turunen ja Kirsi Sallinen.

Pitkän työuran Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella tehnyt Törrönen on aina ollut utelias oppimaan uutta, eikä opiskelumotiivina ole ollut paperi tai palkka.

- Tämä asenne varmasti heijastuu kannustamisena suhteessa omiin työtovereihin, työyhteisöön ja opiskelijoihin. Haluan vahvistaa yhteishenkeä omalla esimerkilläni niin sanoin kuin teoin. Ihmisarvoa ei mielestäni voi kyseenalaistaa: jokainen asiakas, alainen, esimies on ennen kaikkea ihminen. Mottoni on ”yhdessä”.

Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden alumni valittiin nyt kolmatta kertaa. Alumneja ovat kaikki Kareliasta, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta tai niitä edeltävistä oppilaitoksista valmistuneet opiskelijat sekä kansainväliset vaihto-opiskelijat. Alumnitoiminnan tavoitteena on kehittää Karelian työelämäläheisyyttä ja tukea opiskelijoiden työelämäyhteyksien syntymistä. Alumnit voivat mm. toimia opetuksessa asiantuntijaluennoitsijoina, kutsua opiskelijaryhmiä opintovierailulle työpaikalleen, tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja, projekteja ja opinnäytetyön aiheita sekä toimia mentoreina ja alan työelämään perehdyttäjinä.