Karelia-ammattikorkeakoulu palkitsi opiskelijoita ja työntekijöitä

 

Karelia-ammattikorkeakoulu on palkinnut vuoden työntekijän, työparin, työtiimin, opiskelijan sekä opiskelijaryhmän. Palkituille työntekijöille luovutettiin kunniakirjat ja lahjakortit tänään lukuvuoden avajaistapahtuman yhteydessä.

Vuoden opiskelijaksi on valittu kesällä 2020 musiikkipedagogiksi valmistunut Anssi Kirkinen. Perusteluissa todetaan, että Anssi valmistui erittäin hyvällä keskiarvolla ja hänen tuotokset ovat olleet koko opiskeluajan poikkeuksellisen laadukkaita. Anssin opinnäytetyö on poikkitieteellinen ja sitä voi käyttää opetusmateriaalina myös fysioterapian koulutuksessa.

Vuoden opiskelijaryhmäksi on valittu hoitotyön monimuotoryhmän STHAK20. Ryhmässä vallitsee tasavertainen ja toisiaan tsemppaava yhteishenki. Ryhmä on hitsautunut nopeasti hyvin yhteen, vaikka ryhmä opiskelee monimuotototeutuksessa. Ryhmän opinnot ovat edenneet hyvin ja haastavat tilanteet opinnoissa ryhmä on ratkaissut toisiaan tukien. Ryhmässä opiskellaan yhdessä etänä ja tuetaan toisia, esimerkiksi jos joku ei pääse tenttiä läpi. Ryhmä on motivoitunut oppimaan uutta ja valmistumaan sairaanhoitajiksi. Ryhmässä jokainen tulee hyväksytyksi ja kuulluksi omana itsenään.

Vuoden työntekijänä palkittiin erikoisasiantuntija Mervi lätti. Perusteluissa todetaan, että Mervi työskentelee ahkerasti, pyyteettömästi ja yhteistyötä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa tehden kehittääkseen avointa ammattikorkeakoulutusta tavoitetasolle. Ahkera työmyyrä, jonka työpanoksen laatu kaipaa esille nostamista.

Työparina palkittiin hakukoordinaattorit Auli Karjalainen ja Kirsi Kukkonen. Hakijapalveluluiden työntekijäpari Auli ja Kirsi ovat erittäin asiakaspalveluhenkisiä. He auttavat hakijoita, talon henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita heidän kysymyksissään viipymättä ja ystävällisesti. Työntekijäpari on saanut yhteistyötapaamisissa kiittävää palautetta yhteistyökumppaneilta, toisen asteen opinto-ohjaajilta. Yhteistyö Karelian opinto-ohjaajien kanssa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä sujuu hyvässä yhteistyössä, ystävällisessä ja joustavassa hengessä.

Tiimipalkinnon saivat hoitotyön koulutusvastuun tiimivastaavat eli lehtorit Minna Lappalainen, Jaana Pantsari, Kirsi Sallinen, Mari Savolainen ja Kirsi Varis. Tiimivastaavat ovat kehittäneet tiimityön menetelmin hoitotyön koulutusvastuun operatiivista toimintaa ansiokkaasti. He vetävät tiimien toimintaa tavoitteellisesti ja koko hoitotyönkoulutusvastuulla yhdessä suunniteltujen ja sovittujen periaatteiden ja Karelian strategian mukaisesti. Koronakriisin aikana he ovat kantaneet vastuun tiimien toiminnasta laatien valmiuslain mukaisesti eri tilanteisiin toimintaohjeita opettajille ja opiskelijoille. He ovat vastanneet koronan takia jääneiden opetusten uudelleen organisoinnista. Koulutuspäällikölle he ovat tärkeät yhteistyökumppanit ja korvaamaton apu asioiden eteenpäin viemisessä.