Karelia-ammattikorkeakoululle 45 aloituspaikkaa 2021-2022 alkaviin koulutuksiin

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on korkeakoulujen esitysten pohjalta päättänyt korkeakoulujen lähivuosien lisäaloituspaikkojen suuntaamisesta. Ammattikorkeakoulut saavat yhteensä 1 723 ja yliopistot yhteensä 4 231 lisäaloituspaikkaa vuosina 2021 ja 2022 alkaviin koulutuksiin.

Karelia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutukselle myönnettiin 15 lisäaloituspaikkaa vuodelle 2021 sekä 15 paikkaa vuodelle 2022. Lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu sai vuodelle 2021 viisi (5) lisäaloituspaikkaa tietojenkäsittelyn koulutukseen sekä 10 lisäaloituspakkaa rakennustekniikan koulutukseen.

- Tulosta voi pitää varsin onnistuneena, sillä saimme rahoitusta kaikille hakemillemme kohteille. Kaikkiaan paikkojen lisäämisen vaikutus Karelialle on noin 975 000 euroa, kertoo rehtori Petri Raivo.

Lisäämällä aloituspaikkoja korkeakouluissa toteutetaan hallitusohjelman tavoitteita koulutustason nostosta sekä eri alojen ja alueiden osaajapulaan vastaamisesta. Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäyksellä pyritään myös tasoittamaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen taloudellisia vaikutuksia panostamalla osaamiseen ja nuorten mahdollisuuksiin kouluttautua.

Aloituspaikkoja on lisätty korkeakoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi kattavasti eri puolella Suomea ja eri koulutusaloilla. Lisäaloituspaikkoja kohdennetaan erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille