Maskien käyttösuositus Karelia-ammattikorkeakouluun silloin kun turvavälejä ei voida toteuttaa

 

THL:n suositus kasvomaskien käytöstä astuu voimaan Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella 10.9.2020. Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella suositellaan yli 15-vuotiaita kansalaisia käyttämään kasvomaskia toisten ihmisten suojaamiseksi joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

Turvallisuuden tehostamiseksi myös Kareliassa suositellaan kasvomaskien käyttöä kampuksilla silloin kun turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Suositus maskien käytöstä astuu voimaan perjantaina 11.9.2020. Opetus- ja työtilanteissa, joissa turvavälejä ei voida taata, koulu tarjoaa maskit opiskelijoille ja henkilöstölle. Muissa tilanteissa (esim. ruokailu, kampuksien yhteisissä tiloissa oleskelu, taukotilat) jokainen huolehtii itse omista kasvomaskeistaan.

Jokainen voi edistää yleistä turvallisuutta noudattamalla turvavälejä, hyvää käsihygieniaa ja käyttämällä maskeja. Karelian tiloihin saa tulla vain terveenä.

Karelian turvaohjeet (https://www.karelia.fi/fi/karelia/koronainfo) ovat ajantasaiset ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Oheisesta linkistä löytyy tietoa vähävaraisten maskien jakelusta (https://www.siunsote.fi/-/thl-n-suositus-kasvomaskien-kaytosta-astuu-voimaan-pohjois-karjalan-ja-heinaveden-alueella-10-9-2020?redirect=%2F )