Karelia mukaan ainutlaatuiseen ”Eurooppalaiset korkeakoulut” -verkostoon

Kolme suomalaista ammattikorkeakoulua, Karelia, Haaga-Helia ja HAMK, pääsivät ensimmäisen kerran mukaan äärimmäisen kilpailtuun Euroopan unionin "Eurooppalaiset korkeakoulut" -lippulaivaohjelmaan, jossa rakennetaan tulevaisuuden korkeakoulutusta. Kahden hakukierroksen jälkeen rahoitettuja verkostoja on yhteensä 41, ja suomalaiset korkeakoulut ovat mukana 11 verkostossa. Näin ollen Suomi on hyvin edustettuna tässä uraauurtavassa korkeakoulutuksen kehittämistyössä.

Karelia-ammattikorkeakoulu alkaa neljän muun eurooppalaisen korkeakoulun kanssa rakentaa ainutlaatuista opiskelukampusta, joka on samalla sekä virtuaalinen että fyysinen. Yhteistyön tavoitteena on lähivuosina käynnistää 16 yhteistä kansainvälistä tutkintokoulutusta sekä kolme yhteistä kesä- ja talvikoulua sekä kehittää joustavan oppimisen polkua työvoimatarpeiden täyttämiseen. Lisäksi rakennetaan yhteistä tutkimuksen- ja kehittämisen huippuosaamista ja vahvistetaan entisestään kansainvälisen kilpaillun rahoituksen osuutta. Opiskelijat otetaan mukaan uuden yhteiskampuksen suunnittelutyöhön heti alusta asti.

- Lähdemme Kareliassa innolla mukaan INVEST-hankkeeseen, sillä se mahdollistaa aivan uudenlaisen opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja osaamisen kehittämisen. Tulevaisuudessa opiskelijat ja henkilöstö liikkuvat ja toimivat yhteiskampuksella vapaasti omaa ja yhteistä osaamista kehittäen ja yhteisiä tutkimuskonsortioita rakentaen, kertoo kansainvälisten asioiden päällikkö Liisa Timonen Karelia-ammattikorkeakoulusta tyytyväisenä. 

- Eurooppalainen työvoimapula pakottaa korkeakoulut osaamisen uudistamiseen, sillä on selvää, että aiemmilla toimintatavoilla emme enää pärjää. Näin laajan hankkeen vaikutus tulee olemaan erittäin merkittävä Karelian korkeakouluyhteisölle sekä Pohjois-Karjalalle, painottaa rehtori Petri Raivo

Erasmus+-ohjelmasta rahoitetussa INVEST-hankkeessa on Karelian lisäksi mukana korkeakoulu Slovakiasta, Belgiasta, Hollannista ja Kreikasta. Näiden viiden korkeakoulun yhteenlaskettu opiskelijamäärä on yli 45 000, alumnien määrä yli 100 000, tutkimusryhmien yli 200 ja henkilöstöäkin on lähes 3 000. Mukana olevien korkeakoulujen tavoitteena on vahvistaa rooliaan niin kansainvälisenä kouluttajana kuin tutkimus- ja kehittämistoimijanakin. Hankkeen budjetti on 4,9 miljoonaa euroa, josta Karelian osuus on noin miljoona euroa. Hanke kestää vuoteen 2023 saakka. Karelia tulee olemaan aivan uudenlainen kansainvälinen ja alueellinen vaikuttaja.