Opiskelumotivaatioksi riittää halu kehittyä ihmisenä

0 Julkaisija - 5.4.2017 - Artikkelit, Karelia, Opiskelijaelämä

Katri Palpatzis

Työskentelen Karelia-ammattikorkeakoululla Green Care – Green Karelia hankkeessa, jonka päätoteuttajana toimii ProAgria Pohjois-Karjala. Työnimikkeeni on projektipäällikkö, ja toimin samalla projektiasiantuntijana. Työtehtäväni ovat hyvin moninaisia, mikä pitää asiat mielenkiintoisina. Tyypillisen työpäiväni aikana saatan suunnitella ja järjestellä hankkeen käytännön työpajoja, luoda julkaisuja ja tehdä markkinointiviestintää sekä verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa. Teen myös paljon opiskelijayhteistyötä esimerkiksi opinnäytetöiden, kehittämistehtävien ja työharjoitteluiden tiimoilta. Koska työtehtävät hankkeessa ovat niin moninaiset, vaaditaan työssä myös monenlaista osaamista. Opinnoista on luonnollisesti ollut valtavasti hyötyä, mutta olen nykyisessä työssäni päässyt soveltamaan myös läpi elämän opittuja asioita. Työni vaatii minulta myös muun muassa asiakkuusosaamista, innovaatio-osaamista, tietoteknisiä taitoja, sekä tiimi- ja yhteistyötaitoja.

Olen vastikään suorittanut ikäosaamisen YAMK-tutkinnon Karelia-ammattikorkeakoulussa. Ikäosaamisen opiskelussa parasta oli moniammatillisessa ympäristössä työskenteleminen. Toisilta oppiminen konkretisoitui monien ryhmätöiden aikana. Ikäosaamisen koulutuksesta on ollut valtavasti hyötyä hanketyössä. Koko opintojen ajan tuntui, ettei yhtäkään käsiteltyä asiaa tai tehtävää tehty turhaan, sillä ne kaikki linkittyivät jollain tapaa opinnäytetyön tekemiseen. Se vauhditti opinnäytetyöprosessia, kun tietyt työskentelytavat olivat jo tuttuja. Nautin myös henkilöstöresurssien johtamisen opintojaksosta sekä näkökulmia johtamiseen -luennoista. En näe itseäni johtajatyyppinä, mutta itsensä johtamiseen jokaisen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Tulevaisuuden haaveenani on työskennellä kansainvälisessä ympäristössä yhdessä kansainvälisten ammattilaisten kanssa.

Terveiseni opiskelua harkitseville ja tuleville opiskelijoille on, että opiskelu kannattaa! Opiskelemaan ei tarvitse aina lähteä paremman tai isompipalkkaisen pestin toivossa, vaan halu kehittyä ihmisenä ja tahto kehittää itseään omassa työssään ja työtavoissaan riittää. Opiskelu auttaa myös pysymään virkeänä ja valppaana koko ajan uudistuvissa järjestelmissä ja kehittyvässä maailmassa. Ikäosaamisen opiskelu antoi minulle paljon uusia ideoita, kehitti minua sekä oppijana että työntekijänä, ja monisti näkökulmiani monellakin tapaa.

 

Katri Palpatzis
projektipäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu