Palaset paikalleen – Vaihtoehdoista valinnoiksi -julkaisu on tuotettu osana Korkeakoulustartti-hanketta. Julkaisua voi käyttää käsikirjana ja työkirjana urasuunnittelussa sekä uraohjauksessa. Julkaisuun on koottu yhteen hankkeen uravalmennuksissa kehitetyt ja käytetyt urasuunnittelua tukevat menetelmät ja tehtävät. Julkaisussa avataan myös ohjaus- ja urasuunnittelun prosesseja ja esitellään käytännön esimerkkejä, kuinka toteuttaa onnistuneesti ryhmämuotoista uravalmennusta.

Urasuunnittelumallin sisällöt ja tehtävät ovat kaikkien käytössä ja ne löytyvät tämän julkaisun lisäksi hankkeen verkkosivuilta. Materiaaleja ja tehtäviä voi käyttää kuka tahansa ohjausalalla työskentelevä niin yksilökuin ryhmämuotoisessa ohjauksessa. Tehtävät soveltuvat myös itsenäisesti tehtäväksi oman urasuunnittelun tukemiseksi ja selkeyttämiseksi.

Julkaisuun pääset tutustumaan täältä https://www.theseus.fi/handle/10024/349312