Korkeakoulustartti seminaarisarja 1024x683 - Yhdessä kehittämään nuorten ohjausta

Yhdessä kehittämään nuorten ohjausta

Olen iloinen, että pohjoiskarjalaiset ohjaustoimijat ovat löytäneet hankkeemme! Yhteistyö ja verkostoituminen nuorten ohjaustahojen kanssa on toiminnallemme merkittävää.

Olemme tavanneet tapahtumissa ja saaneet yhteydenottoja ohjaustoimijoilta sosiaalisen median ja perinteisten viestimien välityksellä. Päämääränä on ollut yhteisen tiedon lisääminen ja nuorten ohjaaminen tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Hankkeen valmennukseen on ohjattu nuoria mm. Ohjaamojen ja muiden nuorten palveluiden kautta. Olemme päässeet lukioihin tsemppaamaan abeja ja pohtimaan toisen vuoden opiskelijoiden kanssa oman uran suunnittelua.

Yhteiskehittäminen on yksi tärkeä Korkeakoulustartin toimintatapa. Yhteistyön tarkoituksena on luoda toimivia ja sovellettavissa olevia työkaluja nuorten parissa työskentelevien tahojen käyttöön, niin lukioihin, Ohjaamoihin, työpajoihin kuin muihinkin nuorten ohjaustoimiin. Ideana on, että voimme yhdessä kehittäen tarjota ohjaustoimijoille räätälöityjä menetelmiä, jotka toimivat juuri heidän nuortensa ohjaukseen. Samalla lisääntyy oma tietomme mahdollisista ohjauksen haasteista ja niiden erilaisista ratkaisuista.

Hanke toimii maakunnallisesti, joten tavoitteenamme on verkostoitua laajasti Pohjois-Karjalan alueella toimivien tahojen kanssa ja tulla tutuksi jokaisessa kunnassa.

Valmennusryhmiä maakuntaan

Suunnitteilla on perustaa nuorten valmennusryhmiä eri puolille maakuntaa, jolloin nuorten mahdollisuus päästä mukaan hankkeen toimintaan tasa-arvoistuu. Valmennuksen toteuttamiseksi teemme yhteistyötä paikallisten ohjaustoimijoiden kanssa. Yhteistyötä tekemällä saamme koottua valmennusryhmän, levitettyä kehitteillä olevaa valmennusmallia ja työstettyä sitä paikallisesti sopivaksi. Valmennusta voidaan toteuttaa alun lähitapaamisten jälkeen myös etäohjauksen avulla.

Maakunnan nuoret ja jatko-opinnot -seminaarisarja

Ohjauksen yhteiskehittämistä jatketaan seminaarisarjassamme Maakunnan nuoret ja jatko-opinnot. Pohdimme yhdessä nuorten kohtaamia haasteita jatko-opintoihin siirtymisessä, ohjauksen keinoja ja lopulta maakunnan tarjoamia mahdollisuuksia. Sarjan ensimmäinen seminaari järjestetään Joensuussa 27.11. ja sinne ovat tervetulleita kaikki nuorten kanssa toimivat!

Niina Pennanen
projektipäällikkö
Karelia-amk

WEB page ajankohtaista 1024x431 - Korkeakoulustartti-hanke auttaa jatko-opintoihin ohjaamisessa

Korkeakoulustartti-hanke auttaa jatko-opintoihin ohjaamisessa

 

Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston toteuttama Korkeakoulustartti -hanke on käynnistynyt tämän vuoden alussa ja hankkeen toiminta-alue on koko Pohjois-Karjala. Hanke kehittää ohjaus- ja valmennusmallia korkeakouluopintoihin ohjaamiseen ja tukee korkeakouluopinnoista kiinnostuneita nuoria jatko-opintoihin hakeutumisessa ajalla 1.1.2018-31.7.2020. Toimintaa rahoittavat Euroopan Unionin Euroopan Sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Korkeakoulustartin tavoitteena on tuottaa ohjausmalli ja työkaluja nuorten ohjaamiseen korkeakouluopintoihin. Teemme kehittämistyötä yhdessä maakunnan ohjaustoimijoiden kanssa, jotta ohjausmalli ja ohjaustyökalut saadaan eri toimijoiden käyttöön soveltuviksi, esimerkiksi lukioihin, Ohjaamoihin ja muihin ohjauspalveluihin. Nuorten tarpeiden ja ohjaushenkilöstön näkemysten kuulemiseksi teemme mielellämme yhteistyötä mm. lukioiden opinto-ohjaajien kanssa. Hankkeen kohderyhmää ovat sekä korkeakouluopinnoista kiinnostuneet pohjoiskarjalaiset nuoret että maakunnan ohjaustoimijat.

Korkeakouluopinnoista kiinnostuneille nuorille Korkeakoulustartti järjestää ohjausta ja valmennusta jatko-opintoihin hakeutumiseen. Haluamme tavoittaa erityisesti toisen asteen tutkinnon suorittaneita ja lukiolaisia, joiden jatko-opintosuunnitelmat ovat vielä selkiytymättömät sekä niitä, jotka ovat jo hakeneet korkeakouluopintoihin, mutta eivät ole syystä tai toisesta vielä saaneet opiskelupaikkaa. Hankkeen järjestämä valmennus ja muut tilaisuudet ovat kaikille kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia!

 Korkeakouluhakuihin tähtäävä valmennus

Korkeakoulustartin järjestämä valmennus sisältää sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista toimintaa ja sitä toteutetaan lähi- ja etäohjauksen keinoin. Valmennuksen sisältö ja kesto määräytyvät osallistujan tarpeen mukaan. Valmennuksessa tähdätään seuraavaan korkeakoulujen yhteishakuun valmistautumiseen ja mukaan voi tulla itselle sopivassa elämäntilanteessa.

Valmennus sisältää mm.PIPO unelmoiva repulla 150x150 - Korkeakoulustartti-hanke auttaa jatko-opintoihin ohjaamisessa

  • itseä kiinnostaviin opintoaloihin ja korkeakouluopiskeluun tutustumista
  • tutustumista työelämään ja työtehtäviin, joissa tarvitaan korkeakouluopintoja
  • opiskelutaitojen ja –tekniikoiden preppaamista ja valintakokeisiin valmistautumista.

Yhteiskehittäminen ohjaustoimijoiden kanssa

Korkeakoulustartti pyrkii tavoittamaan korkeakouluopinnoista kiinnostuneita nuoria koko Pohjois-Karjalan alueelta, ja heidän tavoittamisekseen tulemme tekemään yhteistyötä maakunnan lukioiden, Ohjaamoiden, TE-palvelujen ja muiden ohjaustahojen kanssa.

Nuorten korkeakouluopintoihin ohjaamisessa hanke tukee eri ohjaustahoja erilaisin keinoin. Tulemme järjestämään lukioiden opinto-ohjaajille, uraohjaajille ja muille toimijoille suunnattuja infotilaisuuksia, koulutuksia ja työpajoja. Koulutuksissa kehitetään ja jaetaan ideoita ja kehitellään siirrettävissä olevia toimintamalleja ja työkaluja.

Kevään 2018 aikana järjestämme nuorille ja ohjaushenkilöstölle suunnattuja infotilaisuuksia, joissa kerromme lisää valmennuksesta ja kehittämistyöstä.

Tutustu toimintaamme FB:ssa ja nettisivuilla. 

 

WEB page ajankohtaista 1024x431 - Korkeakoulustartti toteuttaa jo tulevan uuden lukiolain ohjausta

Korkeakoulustartti toteuttaa jo tulevan uuden lukiolain ohjausta

Itä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan 25.2.2018 (Opetus- ja kulttuuriministeriölle uudesta lukiolaista) nostanut esille ohjauksen merkityksen paitsi toisella asteella, myös ns. nivelvaiheessa, jossa opiskelija on siirtymässä seuraavalle asteelle: ”Ohjausta annettaisiin … henkilöille, jotka lukiokoulutuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen eivät ole saaneet jatko-opiskelupaikkaa”. Tällä hetkellä suomalaisen korkeakouluopiskelijan keski-ikä on 24 vuotta ja uusista ylioppilaista lähes 70% jää koulutuksen ulkopuolelle. ”Suomi on jäänyt selvästi OECD-maiden keskiarvon alapuolelle korkeakoulutettujen osuudessa.”

Korkeakoulustartti on uraohjausta ja valmennusta tarjoava hanke, jossa Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto yhdessä kohtaavat pohjoiskarjalaisia nuoria ja auttavat heitä uravalinnoissaan sekä valmentavat varsinaiseen hakeutumiseen. Korkeakoulustartti nojaa vahvasti alueen ohjaustoimijoihin, joihin uusi lukiolakikin viittaa: ”[lukio]Koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. … Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista olisi järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa.”

Korkeakoulustartti -hanke tarjoaa pohjoiskarjalaisille nuorille räätälöityä täsmävalmennusta urahaaveiden kartoittamisesta aina korkeakoulupaikan vastaanottamiseen asti. Ole rohkeasti meihin yhteydessä, jos voimme auttaa sinua tai ystävääsi.

Linkki alkuperäiseen Aluehallintoviraston tiedotteeseen