Työelämälle

Työelämän edustaja

  • Haluatko kertoa uratarinasi alavalintojaan pohtiville nuorille?
  • Onko edustamaasi yritykseen tai organisaatioon mahdollista tulla tutustumiskäynnille?  

Korkeakoulustartti-hanke tekee yhteistyötä työelämän kanssa. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan pohjoiskarjalaisia nuoria korkeakouluopintoihin hakeutumisessa toisen asteen koulutuksen jälkeen; erityisesti lukion suorittaneita nuoria, joilla ei ole jatko-opintopaikkaa eikä ammatillista tutkintoa.

Korkeakoulustartti lisää nuorten tietoutta työelämästä ja työpaikoista, joihin tarvitaan korkeakoulututkinto. Työelämän tuntemus ja tieto potentiaalisista tulevaisuuden työtehtävistä helpottavat nuoren valintaa tärkeässä elämänvaiheessa, kun hän valitsee tulevaa opintouraansa. Hanke järjestää valmennusta ja ohjausta nuoren valintojen tueksi.

Järjestämme mm. työelämäinfoja ja tutustumiskäyntejä työpaikkoihin Pohjois-Karjalan alueella. Henkilökohtainen KorkeakouluTET tarjoaa nuorelle mahdollisuuden tutustua eri työpaikkoihin ja niiden työtehtäviin varjostamalla, eli seuraamalla henkilökunnan työskentelyä. Nuorten ohjauksen ja valmennuksen tavoitteena on myös sujuvoittaa nuorten kouluttautumista sellaisille aloille, joille heidän on realistista työllistyä, jolloin osaamisen ja työelämän tarpeiden kohtaanto paranee.

 

Miksi Korkeakoulustartti?

Pohjois-Karjalassa on tunnistettu akuutti tarve ohjauksen suuntaamiseen erityisesti niille nuorille, joilla ei ole lukion jälkeistä jatko-opintopaikkaa eikä ammatillista koulutusta. Näitä nuoria ovat esimerkiksi ylioppilastutkinnon suorittaneet nuoret, jotka eivät ole päässeet jatko-opintoihin. Suomessa vuosittain uusista ylioppilaista lähes 70% jää koulutuksen ulkopuolelle ja korkeakouluopintojen keskimääräinen aloittamisikä on 24 vuotta. Pohjois-Karjalassa pelkästään ylioppilastutkinnon suorittaneiden alle 30-vuotiaiden työnhakijoiden määrä on yli tuhat ja määrä kasvaa vuosittain noin sadalla.

Korkeakoulustartti-hanke pyrkii vastaamaan tunnistettuun tarpeeseen tekemällä yhteistyötä maakunnan ohjaustoimijoiden ja työelämän kanssa. Korkeakoulustartti-hankkeessa on kolme toimenpidekokonaisuutta: Valmennus nuorille, Ohjausmallin yhteiskehittäminen ja Työelämäyhteistyö koulutuksen nivelvaiheessa.

Toimenpiteet toteutetaan yhteistyönä Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa Pohjois-Karjalan alueella. Hanke toimii ajalla 1.1.2018-31.12.2020. Toimintaa rahoittaa Euroopan Unionin Euroopan Sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Mikäli olet kiinnostunut olemaan tärkeä linkki alavalintojaan pohtivan nuoren ja työelämän välillä, ota yhteyttä:
Mervi Kurula, mervi.kurula@karelia.fi

 

 

Työelämäyhteistyötä hankkeessa:

18.9.2018 Työelämävierailija: Pia Kontturi, Mainostoimisto Fabrik Oy

15.11.2018 klo 12-15 Työpaikkavierailu Siun Sote

30.1.2019 klo 14-16 Työpaikkavierailu Fastroi Oy

12.2. Työelämävierailija: Tero Hyttinen, Mainostoimisto Hurry Oy

28.2. klo 16-18 Työpaikkavierailu PKO

12.3. klo 15.15-16  Työelämävierailija: bioanalyytikon työ, ISLAB

12.3. klo 16-17  Työelämävierailija: Ali Giray, Joensuun Tulkkikeskus

13.3. klo 14-15 Työpaikkavierailu Osuuspankki Joensuu

27.3. klo 12-15 Työpaikkavierailu Siun Sote, keskussairaala

3.4. klo 14-16 Työpaikkavierailu Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

31.10. klo 16-18 Työpaikkavierailija: yhteisöpedagogi Annu Jantunen, Joensuun kaupunki, duuniagentti Anne Kokkonen, Luotsi/ Joensuun kaupunki, TE-palvelut Ohjaamossa

7.11. klo 16-18 Työelämävierailija: elokuvaaja Miska Karioja, Misetrone, ja kutsuntaupseeri Jarmo Kolu, Puolustusvoimat

14.11. klo 16-18 Työelämävierailija: Muotoilija, Muotoilustudio Katriina Nuutinen, graafinen suunnittelija Jussi Santaniemi Monarkia Graphics, käsikirjoittaja Aki Ryynänen, Korpipaja. – Työpaikkana työyhteisötila Woutila

28.11. klo 16-18 PK Terveys