Etusivu

 

Froniuksen hybridi-invertteri.

Mobiilisähkövarastoilla energiahuoltovarmuutta ja säätövoimaa uusiutuvalle energialle – hankekokonaisuudessa pilotoidaan ja demonstroidaan liikuteltavan sähkövaraston käyttöä energiahuoltovarmuuden parantamisessa, sähköisen liikenteen edistämisessä, säätö- ja huippuvoiman tuotannossa sekä uusituvan energian varastoinnissa.

Hankkeiden toimenpiteillä edistetään yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamista, sekä luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sähkö- ja sähköautoalan toimijoille, piensähkön tuottajille sekä sähkön tuotanto- ja automaatiolaitteistojen parissa toimiville yrityksille.

Hankekokonaisuudessa pilotoitavat laitteistot toteutetaan niin, että ne on kytkettävissä osaksi Sirkkalan energiapuiston pien-CHP-laitosta sekä aurinkopaneeleita, jolloin sähkövarastojen toimintaa voidaan demonstroida uskottavasti ja läpinäkyvästi.

 

Hankkeen tavoitteita:

Sirkkalan Energiapuiston aurinkopaneelit.

1. Mobiilien sähkövarastojen suunnittelu, toteutus ja demonstrointi.

2. Raportti sähkövarastoista ja sähköverkkointegraatioiden ratkaisuista.

3. Sähkövarastojen päästö- ja kustannuslaskuri. 

4. Hankkeessa kertyneen tiedon, osaamisen ja toteutettujen ratkaisuiden jalkauttaminen kohderyhmille.

 

Hanke löytyy myös Facebookista: