Siirry sisältöön

Etusivu

Etusivu

Kotimaisen puuraaka-aineen hyödyntämisessä tulisi pyrkiä mahdollisimman korkean jalostusasteen tuotteisiin. Tässä arvoketjussa puurakentaminen tarjoaa useita mahdollisuuksia nostaa puun jalostusarvoa ja luoda uusia työllistymismahdollisuuksia myös kasvukeskusten ulkopuolelle. Puurakentaminen liittyy kiinteästi biotalouteen, jossa pyritään uusiutuvien luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön, energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Puurakentaminen yksi Karelia-ammattikorkeakoulun strategisista painopistealueista osana Kestävät energiaratkaisut ja materiaalit -painoalaa* sekä kiinteä osa rakennustekniikan koulutusvastuualueen toimintaa. Puurakentamiseen liittyvässä toiminnassa keskitytään puu- ja puupohjaisten kuitumateriaalien käyttöön rakentamisessa. Painoalan soveltavalla tutkimuksella ja koulutuksella edistetään teollista puurakentamista ja alan uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.

Haluamme tehdä Pohjois-Karjalasta puurakentamisen mallimaakunnan ja kouluttaa kansainvälisen tason osaajia työelämän tarpeisiin

Karelia-ammattikorkeakoulun puurakentamisen osaamisen ydin on rakennustekniikan ja rakennusfysiikan soveltamista puurakentamisessa käytettyihin materiaaleihin. Tämän lisäksi puumateriaaliin liittyvä osaaminen täydentää ydinosaamisia. Puurakentamisen kehittäminen tapahtuu koulutuksen, tuotekehityksen ja alan arvoketjujen kehittämisen kautta. Karelia-ammattikorkeakoulun puurakentamiseen liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopisteet:

  • Rakennetekniikka: suuren mittakaavan puurakentaminen
  • Rakennusfysiikka: rakenteiden lämpö-, kosteus-, virtaus ja äänitekninen toiminta
  • Vähähiilinen ja resurssitehokas rakentaminen
  • Digitalisaatio rakentamisessa

* Karelia-ammattikorkeakoulussa on määritelty kaksi painoalaa, joihin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvä kehittämistoiminta pääosin suuntautuu: Uusiutuvat energiaratkaisut ja materiaalit ja Uudistuvat hyvinvointipalvelut