Siirry sisältöön

Joensuu Light House – tutkimushanke käynnistyi

Joensuu Light House – tutkimushanke käynnistyi

Karelia-ammattikorkeakoulu käynnisti tutkimushankkeen, jonka avulla kerätään tietoa Joensuu Light House -puukerrostalokohteen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tutkimushankkeen toteutus jatkuu aina vuoden loppuun 2019 saakka, johon mennessä myös rakennuskohteen on määrä valmistua.

Konkreettisena toimenpiteenä ensimmäinen mittauslaitteisto on jo asennettu kohteeseen. Laitteisto mittaa rakenteilla olevan puukerrostalon kolmen ensimmäisen puukerroksen rungon painumaa reaaliajassa. Tarkoitus on asentaa samanlainen laitteisto aina kolmen kerroksen välein. Näin saadaan selville kohteen siirtymät jo rakennusvaiheessa, jolloin suurimmat muutokset oletettavasti tapahtuvat.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa korkeiden, yli 8-kerroksisten puukerrostalojen, suunnitteluun ja työmaa toteutukseen liittyen. Kohteesta kerättävää tietoa ovat mm. rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus, rungon siirtymät ja äänitekninen toimivuus.

Kohteesta tuotettava tieto edistää puurakentamisen alan kehittymistä erityisesti korkean kaupunkirakentamisen kontekstissa. Hankkeen rahoituksesta vastaa Ympäristöministeriö puurakentamisen ohjelmasta.

Lisätietoja tutkimushankkeesta.