Siirry sisältöön

BioPartnerit puustaavat puu- ja biotalousalan yritysten tuotekehitystä

BioPartnerit puustaavat puu- ja biotalousalan yritysten tuotekehitystä 

Karelia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus tiivistävät yhteistyötä

Pohjois-Karjalassa on pitkät perinteet puunjalostuksen alalla. Joensuu on myös tunnettu maailmalla metsiin ja puuhun liittyvästä huippuosaamisestaan. Aihepiirin tiimoilta alueella toimii n. 600 tutkijaa ja kehittäjää eri koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa. Näistä organisaatioista Itä-Suomen Yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Karelia-ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet yhteistyön, joka tähtää erityisesti monialaisen osaamisen ja tutkimuslaitteistojen parempaan hyödyntämiseen sekä yritysyhteistyön tehostamiseen.

Alueella toimivien tutkimuslaitosten yritysyhteistyö on vielä tällä hetkellä vaatimatonta. Olemassa olevan osaamisen ja tutkimuslaitteistojen tehokkaammassa hyödyntämisessä piilee potentiaalia erityisesti yritysten tuotekehitys- ja kaupallistamistoimien tukemisessa. Nyt käynnistyneessä BioPartnerit -hankekokonaisuudessa kehitetään tutkimus- ja koulutusyksiköiden teknisiä valmiuksia ja ketteryyttä tuottaa palveluita puutuotteiden ja biopohjaisten materiaalien kehittämiseksi

BioPartnerit kehittämis ja -investointihanke

BioPartnerit-kehittämishankkeen tavoitteena on alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden laboratorioympäristöjen käyttöasteen nosto ja nykyistä kiinteämmän yhteistyön rakentaminen käytänteitä ja viestintää kehittämällä. Tavoitteena on tarjota puu ja biotalousalan yrityksille matalan kynnyksen mahdollisuutta päästä käyttämään tutkimuslaitosten laitteita ja osaamista omassa kehitystyössään. Kehittämishankkeessa edistetään yritysyhteistyön syntymistä konkreettisten yrityslähtöisten demonstraatioin, joiden avulla tuodaan esille tuotekehitysmahdollisuuksia. Lisäksi hankkeen toteuttajat kehittävät omia käytänteitään vastaamaan yrityskentältä tuleviin nopeaa reagointia vaativiin palvelupyyntöihin.

BioPartnerit-investointihankkeessa päivitetään tutkimus- ja demolaitteistoja selluloosan ja puun teollisten sivuvirtojen jatkojalostuksen osalta, biopohjaisten materiaalien ja puutuotteiden mekaanisiin ja rakennusfysikaalisiin testauksiin. Hankkeen investointien arvo on yhtensä n. 700 000 euroa. BioPartnerit kehittämis- ja investointihanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto EAKR-ohjelmasta.

 

Lisätiedot:
Mikko Matveinen
projektipäällikkö
050 360 5830
mikko.matveinen@karelia.fi