Siirry sisältöön

Puurakentaminen

Puurakentaminen

Puurakentaminen on nouseva trendi Euroopassa. Syinä ovat pääasiassa ympäristötekijät ja kohonneen energiahinnan antama kilpailuetu matalan energiaintensiivisyyden materiaalille. Lisäksi puurakentamisen kilpailukyky järjestelmänä haastaa perinteisen rakentamistavan tehokkuudessa.

Puurakentamiseen liittyvät mielikuvat ovat ristiriitaiset: puulla on tutkitusti positiivinen vaikutus sisäilmaan puhumattakaan sen keveydestä ja työstämisen helppoudesta. Vastapainona puuhun liittyvät negatiiviset mielikuvat ovat pitkäaikaiskestävyys, kalleus sekä paloturvallisuus. Rakennusmateriaalina puu soveltuu hyvin erittäin vaativien rakennuskohteiden materiaaliksi, kun muistetaan laittaa oikea materiaali oikeaan paikkaan. Norjasta löytyy alkuperäisessä kuosissaan oleva puukirkko, joka on iältään yli 300 vuotta vanha. Samoin Venäjältä on löytynyt hyväkuntoisia puisia perustusrakenteita, joiden arvioitu ikä on yli 900 vuotta.

Teollinen puukerrostalorakentaminen

Kerrostalorakentamisessa puu antaa vahvan vastuksen perinteisen rakentamistavan malleille myös kilpailukykynsä ansiosta. Puun käytön lisääntymisellä on arvioitu olevan myös huomattavaa kansantaloudellista merkitystä. Kustannustehokasta puukerrostaloa ei rakenneta työmaalla ”pitkästä tavarasta”, vaan rakennustuotteet esivalmistetaan kuivissa tehdastiloissa. Parhaimmillaan näissä esivalmistusosissa voi olla kaikki valmiina pintasisustusratkaisuja myöten, jolloin kokonaisen kerrostalon rakennusaika voi kestää vain muutaman kuukauden. Näin ollen rakennusaikaan sidottu pääoma saadaan tuottamaan mahdollisimman nopeasti.

Keskusteltaessa puukerrostalosta ei voida yleensä välttyä paloturvallisuuskysymyksiltä. Maallikolle voi olla yllätys, että haluttaessa pitkiä palonkestoaikoja on puu erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto. Tämä johtuu puun hiiltymisominaisuudesta. Hiiltymäkerros suojaa ehjää puukerrosta joka toimii rakenteellisesti kuten normaalitilanteessakin.  Lisäksi Suomessa puukerrostaloihin vaaditaan lähes poikkeuksetta automaattinen sammutusjärjestelmä.

Puu käyttö korjausrakentamisessa ja infrastruktuurirakentamisessa

Suomeen rakennettiin vuosina 1960-70 luvuilla 360 000 betonikerrostaloasuntoa. Kaikki nämä talot ovat tulossa peruskorjausvaiheeseen lähivuosina. Puu soveltuu hyvin betonikerrostalojen energiatehokkuuden ja julkisivujen parantamiseen. Lisäksi puu on erittäin järkevä ratkaisu haluttaessa tiivistää kaupunkirakennetta. Materiaalin keveyden ansiosta, se soveltuu erittäin hyvin lisäkerrosrakentamiseen sekä täydennysrakentamiseen ahtaissa asuinkortteleissa.

Puuta on yleisesti käytetty Keski-Euroopassa raskaan ja kevyenliikenteen siltojen materiaalina. Suomessa puun käyttö silloissa on ollut lähinnä yksittäisten kohteiden varassa. Erityisesti liimapuu siltojen materiaalina on hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto. Liimapuun käyttöä tukee erittäin korkea esivalmistusaste sekä lyhyt pystytysaika.

Pohjois-Karjala puututkimuksen ja puurakentamisen edelläkävijänä

Joensuun seutu tarjoaa kansallisesti vertaansa vailla olevan ympäristön puurakentamiselle. Karelia-ammattikorkeakoulu lisäksi samassa kaupungissa toimii Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osasto ja Luonnonvarakeskus. Puuosaamisemme on kysyttyä valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti. Pohjois-Karjalassa päästään puusta pitkälle!

Katso myös: Woodjoensuu.fi