Siirry sisältöön

Tutkimus

Tutkimus

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Puurakentamiseen liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa keskitytään tuotekehitykseen, teknologioiden kehittämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen, erityisesti viennin edistämisen näkökulmasta. Kehitystyö tapahtuu yhteistyössä alueen yritysten kanssa ja siinä hyödynnetään sekä kansallisia että kansainvälisiä kumppanuusverkostoja.

Puurakentamiseen liittyvät tutkimus- ja kehittämisprojektit:

Vähähiilinen ja energiatehokas korjausrakentaminen

Puurakentaminen - vähähiiliset rakentamisen ratkaisut

BioPartnerit - kehittämis- ja investointihanke

Promoting Cross-Border Wood Construction Business

Joensuu Light House – tutkimus- ja kehitystoimenpiteet

Kohti vähähiilistä rakentamista - Joensuu Wood City

Teollisen rakentamisen ratkaisut - arvoketjumallista liiketoimintaa

Rakentamisen digitalisaatio

Wood Innovation Network - Itäsuomalaisten puualan yritysten ja
innovaatioverkoston uudistaminen

Bino - Puurakentamisen osaamisen siirto

Bino - Resurssitehokkaat ja älykkäät asumisen ratkaisut -investoinnit

Julkaisut

Julkisissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tuotettuihin julkaisuihin pääset tutustumaan alla:

Asiantuntijaselvitykset

Yritystoiminnan kehittämistä varten tehdään teknillis-taloudellisia selvityksiä. Vahvuusalueina ovat teknologiatarkastelut sekä lujuustekniset laskentapalvelut.

Esimerkkejä tehdyistä selvityksistä:

Testauspalvelut

Teemme tilaustyönä rakennusfysikaalisia mittauksia ja lujuusteknisiä testauksia. Alla esimerkkejä palveluista:

  • Palkkimaisten rakenteiden taivutuslujuuden testaus
  • Laboratoriomittakaavan akustiikkamittausten tekeminen erityyppisille koerakenteille
  • Sääolosuhdesimuloinnit koerakenteille

Voit tutustua myös muihin rakennuslaboratoriomme palveluihin oheisesta linkistä.

Opinnäytetyöt

Karelia-ammattikorkeakoulussa tehdyt rakennustekniikan opinnäytetyöt löytyvät Theseuksesta.

Alla esimerkkejä uusimmista puurakentamiseen liittyvistä töistä: