Siirry sisältöön

Digitalisaatio muuttaa kaikkien alojen yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Esimerkiksi verkkokaupassa asioidessamme tai varatessamme internet-palvelusta ajan parturille käytämme ohjelmistoteknisin välinein toteutettuja digitaalisia palveluja. Näiden kaikkien ratkaisujen hankkimisessa, rakentamisessa ja ylläpitämisessä tarvitaan ohjelmistoteknistä osaamista.

Koulutus toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyöprojektina, ja opiskelija voi suorittaa yhteistyön piirissä olevia opintojaksoja muista yhteistyökorkeakouluista. Koulutus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat

  • täydentää ammatillista osaamistasi ohjelmistotekniikkaan liittyvillä taidoilla,
  • oppia ohjelmistotekniikan mahdollisuuksista työn kehittämisessä,
  • oppia hahmottamaan johtamisen muutostarpeita digitaalisessa toimintaympäristössä.

Koulutus soveltuu työelämässä toimiville tai työttömille eri alojen ammattilaisille, kuten esimerkiksi insinööreille, tradenomeille, eri alojen toimihenkilöille, opettajille ja IT-alan ammattilaisille. Koulutuksen laajuus on opiskelijan henkilökohtaisista valinnoista riippuen 30-60 opintopistettä. Monet tieto- ja viestintätekniikan alan yritykset pyrkivät kehittämään henkilöstön monimuotoisuutta, ja erityisesti alalle pyritään houkuttelemaan enemmän naisia.

Suomessa ohjelmistoalan konsultointi-, palvelu- ja tuoteyrityksissä työskentelee noin 50 000 työntekijää. Alan yritysten yhteenlaskettu myynti on kasvanut keskimäärin 8,6 % vuodessa vuoden 2010 jälkeen ja Suomen ohjelmistoyrittäjien jäsenyrityksistä 86 % uskoo liikevaihdon kasvavan tänä vuonna. Alan yritysten yhteinen huolenaihe on osaavan henkilöstön rekrytointi.

Opinnot sisältyvät järjestävien korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin, joten opiskelija voi hyödyntää saavuttamansa opintopisteet myöhemmin tutkinto-opiskelijana. Koulutus aloitetaan syyskuussa 2020.

Koulutuksen esite >>

Lisätietoja
Petri Laitinen
050 913 1668
petri.laitinen@karelia.fi

Erkki Pesonen
040 355 2562
erkki.t.pesonen@uef.fi

Sari Turpeinen
044 785 5621
sari.turpeinen@savonia.fi