Siirry sisältöön

Hakeminen

Karelia-ammattikorkeakoulu

Hakuaika 1.4. - 30.4.2020
Hakulomake

Hakulomakkeen liitteenä tulee toimittaa ansioluettelo/CV ja vapaamuotoinen kirjallinen kuvaus, jonka ohjeistus löytyy valintaperusteista.

Opiskelijavalinnassa arvioidaan opiskelijan kykyä suoritutua opinnoista aiempien opintojen ja työelämässä hankitun osaamisen perusteella. Työkokemus, osaaminen ja opiskelumotivaatio arvioidaan hakemukseen liitetyn motivaatiokirjeen perusteella.

Valintaperusteet
Hakijat pisteytetään hakemuksen perusteella seuraavasti:
1) Hakijan oma arvio ja perustelut SmartICT - älykkään automaation ohjelmointiosaaja -koulutuksessa hankitun osaamisen soveltumisesta ja hyödyntämisestä nykyisessä tai tulevassa työtehtävässä tai urakehityksessä. (max 5 pistettä)
2) Hakijan oma arvio ja perustelut opiskelun, työelämän ja muun elämän yhteensovittamisesta ja kyvystä itsenäiseen opiskeluun. (max 3 pistettä)
3) Hakijan oma arvio ja kuvaus oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksistaan (esimerkiksi oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, tietotekniset perustaidot. (max 2 pistettä)
4) Soveltuva tutkinto (max 1 piste, esimerkiksi ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto)
5) IT-alan työtehtäviin liittyvä työkokemus (max 1 piste)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Hakuaika 9.3. - 16.3.2020

Koulutuksen esittely ja hakeminen

Itä-Suomen yliopisto

Hakuaika 1.4. - 30.4.2020

Koulutuksen esittely ja hakeminen