Siirry sisältöön

Opinnot

Koulutuksen laajuus 30 - 60 opintopistettä
Koulutuksen kesto 1.9.2020 - 31.12.2021
Aloituspaikat 30
Koulutus on maksuton

Opinnot sisältyvät järjestävien korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin, joten opiskelija voi hyödyntää saavuttamansa opintopisteet myöhemmin tutkinto-opiskelijana. Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä suorittaneelle opiskelijalle myönnetään korkeakouludiplomi. Korkeakouludiplomikoulutuksesta saamallaan todistuksella opiskelija pystyy selkeästi osoittamaan, että hänellä on 60 op:n verran korkeakoulutasoista syventävää osaamista tietyltä alueelta. 

Koulutuksen sisältö

 • Ohjelmointitekniikka
 • Tekoäly, koneoppiminen ja älykäs automaatio
 • Projektinhallinta ja pilvipalveluiden hyödyntäminen
 • Käyttöliittymät ja palvelumuotoilu
 • Työelämävalmiuksien kehittäminen
 • korkeakoulun muu tarjonta

Opetusmuoto

 • Karelia-ammattikorkeakoulu: verkko-opinnot
 • Savonia-ammattikorkeakulu: lähiopetus
 • Itä-Suomen yliopisto: lähiopetus, osa opintojaksoista saatavana verkko-opintoina

Opintojen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta, mutta opiskelija voi halutessaan opiskella 60 opintopistettä vuoden aikana valitsemalla henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa tutkinto-opiskelijoiden ryhmien opintojaksoja.

Opetussuunnitelma | Karelia-ammattikorkeakoulu

LTD6019 Ohjelmointi I - Johdatus ohjelmointiin  Ilmoittautuminen 18. – 26.8. klo 15:00
LTD6032 Tietokonejärjestelmät  Ilmoittautuminen 18. – 26.8. klo 15:00
LTD6054 Internet of Things  Ilmoittautuminen 18. – 26.8. klo 15:00
LTD6018 Kehittämisprojekti  Ilmoittautuminen 18. – 26.8. klo 15:00
LTD6036 Tiedonhallinta ja SQL  Ilmoittautuminen 21.9. – 26.8.2020 klo 15:00
LTD6057 Olio-ohjelmointi  Ilmoittautuminen 21.9. – 26.8.2020 klo 15:00
LTD6040 Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia  Ilmoittautuminen 31.12. 2020 saakka
LTD6039 Ohjelmistotuotanto   Ilmoittautuminen 1.-28.2.2021
LTD6043 Johdatus tietoturvaan  Ilmoittautuminen 1.-28.2.2021
LTD7008 Web- ja mobiilikäyttöliittymät  Ilmoittautuminen 16.12.2019 - 3.1.2020 klo 15:00
LTD6045 Tekoäly ja robotiikka (valinnainen)  Ilmoittautuminen aukeaa tammikuussa 2021

Lisäksi vaihtoehtoisesti Karelia-ammattikorkeakoulun muu tarjonta ja Itä-Suomen yliopiston opetustarjonta, joka on kuvattu alempana (osa opintojaksoista lähiopetusta)

UEF:n ja Savonian opiskelijan ilmoittautuminen Karelian opintoihin

Jos UEF:n tai Savonian opiskelija haluaa sisällyttää SmartICT-opintoihin opintoja Karelia-ammattikorkeakoulussa, niin opiskelija selvittää oman opinto-ohjaajansa välityksellä opinnon sopivuuden omaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa.
Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumisaikana tällä lomakkeella.

Opetussuunnitelma | Itä-Suomen yliopisto

3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyn 5 op
3621256 Johdatus Python ohjelmointiin 4 op
3622223 R-kieli 2 op
3622230 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
3622231 Tilastotieteen peruskurssi 5 op
3621253 Tietokonejärjestelmät 5 op
3621430 Tietojärjestelmän suunnittelu 5 op
3621413 Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia 5 op
3621415 Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät 4 op
3621431 Johdatus algoritmiseen data-analyysiin 4 op
3621420 Datasta näkemyksiä 4
3621335 Johdatus tekoälyyn 4 op
3621680 Algorithmic data-analysis 5 op
3621675 Deep Learning 5 op
3621687 Local Patterns in data 5 op
3621689 Graph mining 3621689 5 op

UEF:n ja Karelian opiskelijan ilmoittautuminen Savonian SmartICT-opintoihin

Jos UEF:n tai Karelian opiskelija haluaa sisällyttää opintoihinsa SmartICT-opintoja Savonia-ammattikorkeakoulusta, niin opiskelija selvittää oman opinto-ohjaajansa välityksellä opintojen sopivuuden omaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa.
Ilmoittautuminen tapahtuu tällä lomakkeella.

HUOM! Savonia pidättää oikeuden olla ottamatta opiskelijoita, mikäli opintojaksolla ei ole tilaa.

Opetussuunnitelma | Savonia-ammattikorkeakoulu

 • Perusteet-moduuli
 • Frontend-development -moduuli
 • Backend development -moduuli

Katso tarkempi sisältökuvaus >>