Älykkäästi töihin

Marja-Liisa Ruotsalainen

Tämän päivän työelämä on kiihkeämmässä muutoksessa sataan vuoteen teollistumisen kultakauden jälkeen. 2000-luvun alku on eletty rakenteellisten murrosten aikaa, kun globalisaatio, digitalisaatio ja väestörakenteiden muutokset muokkaavat myös perinteisiä työurapolkuja. Opiskelijalle tämä näkyy esimerkiksi siten, ettei valmistumisen jälkeen ole omalta toimialalta avoimia työpaikkailmoituksia, joihin hakeutua säännölliseen ja vakituiseen palkkatyöhön. On jo havaittavissa työmarkkinoiden pirstaloitumista mm. projektiluonteisiin ja usein määräaikaisiin työtehtäviin. Tämä tarkoittaa yhä useammin valmistuvalle epätyypillisiä työsuhteita työuran aikana, kuten itsensä työllistäjänä vaikkapa osuuskunnan kautta. Tulevaisuuden tutkimustieto kertoo monien ammattialojen työtehtävien hiipumista robotiikan kehittymisen myötä ja uudenlaisten, ihmiskeskeisten, palvelumuotojen kasvusta. Todennäköistä on sekin, että työuran aikana tulee työskenneltyä monenlaisissa ammateissa. Sanotaan, että ennen työ oli paikka, nyt se on tehtävä.

Globalisaation ja digitalisaation hyötyinä ovat oikeasti työntekemisen mahdollisuus riippumatta ajasta tai paikasta, ne todella tuovat yritysten toimintaympäristöihin lisäarvoa. Samalla mahdollistuu vuosituhannen vaihteessa syntyneille ns. Y- ja millenium -sukupolvien edustajille heidän arvoihinsa sopiva työntekemisen tapa – on todellista matkustaa Suomesta kaukomaihin pidemmäksikin aikaa ja samalla kuitenkin työt tulevat tehdyksi etäyhteyksillä. Tarvitaan siis itsensä johtamisen taitoja, jos esimieskin sijaitsee fyysisesti toisessa maassa.

Jotteivat opiskelijat kokisi hukkuvansa työelämämurroksen pyörteisiin, niin heidän valmiuksiaan, tietojaan sekä taitojaan toimia muuttuvissa työtehtävissä tulee tukea jo opintojen aikana. Tutkimuksen ja työelämän edustajien kanssa käytyjen keskustelujen kautta on kirkastunut, että tämän päivän ja varmasti myös tulevaisuudenkin tärkeimpiä työelämätaitoja ovat vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky, analyyttinen ajattelu ja luova ongelmanratkaisu. Näihin liittyen myös sosiaalisiin suhteisiin perustuva verkostoituminen erilaisten ihmisten, ammatti- ja toimialojen edustajien, kanssa edistää yksilön työuraa.

Karelia-ammattikorkeakoulu kehittää yhdessä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa nivelvaihetta opiskelijoiden siirtymisestä koulutuksesta työelämään. Tavoitteena on, että opiskelijoilla on valmistuessaan aiempaa paremmat työelämäyhteydet. Tätä toteutetaan Work Smart –menetelmällä, jolla vahvistetaan opiskelijoiden työelämätaitoja osana perusopintoja. Valmentamalla opiskelijoita löytämään piilotyöpaikat sekä tunnistamaan kasvavien ja tulevaisuudessa todennäköisimmin työllistävät työnantajat ja toimialat, kasvaa heidän osaamisensa onnistua niin rekrytoinnissa kuin työskentelyssä osana työyhteisöä. Työelämän edustajat kutsutaan kohtaamaan opiskelijoita ohjatuissa Work Smart -verkostoitumistyöpajoissa, joissa potentiaaliset työnantajat tutustuvat opiskelijoihin ja sparraavat heitä työelämän osaamistarpeisiin. Koulutusaloittain järjestettävissä verkostotyöpajoissa opiskelijat esittelevät osaamistaan ja uratavoitteitaan ja kysyvät työnantajien rekrytointitarpeista. Karelia-ammattikorkeakoulun puolentoista tunnin kestoisissa verkostoitumistyöpajoissa opiskelijat ehtivät käydä keskustelua 4-6 yrityksen edustajien kanssa pikatreffien puitteissa.

Kuluneen vuoden aikana Karelia-ammattikorkeakoulussa näitä kohtaamisia mahdollistavia työpajoja on järjestetty parisenkymmentä ja palaute on ollut mairittelevaa; opiskelijoista 84 % kokee verkostoitumistyöpajat hyödylliseksi urapolullaan ja työnantajista täydet 100 % pitää verkostoitumistyöpajoja hyödyllisinä.

Aktiivinen kehittämistyö Euroopan unionin Sosiaalirahaston tukemana jatkuu oppilaitoksissa vuoden 2017 loppuun saakka. Tämä tarkoittaa hankehenkilöstön tukea opetushenkilöstölle työelämäkumppanuuksien vahvistamisessa sekä resursseja erilaisten koulutusaineistojen tekemiseksi. Kannattaa käydä katsomassa YouTubessa Work Smart:n julkaisemia videoklippeja, siellä Joensuun seudun yritysten edustajat antavat neuvoja työelämätaitoihin.

Marja-Liisa Ruotsalainen, projektipäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

43 Artikkelin näyttökerrat