Opinnäytetyön mukainen raportointi

Jokainen ammattikorkeakouluopiskelija tekee opinnäytetyön, tavallisimmin kolmantena tai neljäntenä opiskeluvuotena. Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöstä saat 15 opintopistettä, joka on noin 400 tunnin eli 10 viikon työ. Päävastuu opinnäytetyön tekemisestä on sinulla opiskelijana.

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja opintokokonaisuus ja oppimisprosessi, jossa kehität ja osoitat valmiuksiasi soveltaa ammattiopinnoissasi opittuja tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyöprosessi etenee sinun, eli työntekijän, toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan yhteistyönä. Opinnäytetyöprosessi koostuu kolmesta vaiheesta, jotka ovat suunnitelma, toteutus ja raportointi.

Videot

 • Opinnäytetyön perusrakenne
  Sisältö: Luodaan tyhjään Word-dokumenttiin Karelian opinnäytetyön asettelu ja rakenne
 • Kansisivu
 • Tiivistelmäsivu
 • Tekstiosuus ja sivunumerointi
 • Otsikot ja otsikkotyylit
 • Lähdeluettelo
 • Liitteet
 • Sisällysluettelo
 • Raportoinnin pohja (Word-tiedosto)

 

 

 

Sinua saattaisi kiinnostaa...