Antti Heiskanen
linkedin.com/in/antti-heiskanen
Photo

[:fi]Pitkä työkokemus graafiselta alalta missä erilaiset prepress työnkulkujärjestelmät ja digipainaminen ovat tulleet tutuiksi. Nyt hakemassa uutta nostetta ja haastetta elämään IT-alalta, joissa työsarkaa erilaisten järjestelmien ja kokonaisuuksien osaajille tulee varmasti riittämään. Mukana sometiimin lisäksi myös verkkosivutiimissä, missä olen toiminut projektipäällikkönä sekä olen ollut luomassa paljon sisältöä näille verkkosivuille.[:en]Long experience of graphic industry specially prepress workflow systems and digital printing. Now looking for a new career opportunities in IT-field, where is a lot of work to do for the expert who can deal with and control the different kind of information systems. As a being a active member of the Social media team, I have also been a Project Manager in the Website team and have been creating a lot of content to this website.[:]

[:en]The next member[:fi]Seuraava tiimiläinen[:]:

Heikki Kakkonen
Photo