Antti Heiskanen
linkedin.com/in/antti-heiskane
Photo

[:fi]Pitkä työkokemus graafiselta alalta missä erilaiset prepress työnkulkujärjestelmät ja digipainaminen ovat tulleet tutuiksi. Nyt hakemassa uutta nostetta ja haastetta elämään IT-alalta, joissa työsarkaa erilaisten järjestelmien ja kokonaisuuksien osaajille tulee varmasti riittämään. Mukana messusivusto tiimin lisäksi myös sometiimissä, missä olen kunnostautunut aktiivisena twiittaajana.[:en]Long experience of graphic industry specially prepress workflow systems and digital printing. Now looking for a new career opportunities in IT-field, where is a lot of work to do for the expert who can deal with and control the different kind of information systems. As a being a member of the Website team, also active member of the Social media team specially in Twitter.[:]

[:en]The next member[:fi]Seuraava tiimiläinen[:]:

Harri Savolainen
Photo