Antti Niemeläinen
linkedin.com/in/anttiniemelainen
Photo

[:fi]Olen innokas sovelluskehittäjän alku Joensuusta. Kotipaikkakuntani on itselleni tärkeä ja toivon pääseväni työskentelemään joensuulaisessa yrityksessä ja parantamaan lähialuiden sovellustarjontaa. Projektimme keskittyy Unity-pelimoottoriin ja aikaisemman kokemuksen myötä pystyin ottamaan vastuullisempia tehtäviä projektissa ja päädyinkin pääsunnitelijan- ja kehittäjän rooleihin. Pääsuunnitelijana ja kehittäjänä olen vastuussa sovelluksen suunnittelusta ja arkkitehtuurista. En pelkää ottaa haasteita vastaa ja toivon saavani niitä jatkossa koulun ulkopuolelta.[:en]I am a enthusiastic software developer from Joensuu. My place of domicile is important for me and therefore I hope my future job will be in a local company where I can develop softwares for the neighbouring areas. Our project focuses on Unity game engine which I have prior knowledge. That's why I took more responsibility on the project as lead designer and one of the developers. In the role of lead designer I am responsible of the software architecture and as designer I create the software. I am not afraid of taking challenges and I wish that future is full of them.[:]

[:en]The next member[:fi]Seuraava tiimiläinen[:]:

Antti Vornanen
Photo