Jarno Tarvainen
Photo

[:fi]Täällä on suunnittelu- ja ohjelmointitaitoinen mies nimeltä Jarno Tarvainen. Asun Joensuussa ja nyt parin vuoden aikana on mennyt aikaa tietojenkäsittelyn tradenomin opinnoissa. Olen suuntautunut sovelluskehittämiseen eri laitteille ja alustoille. Minulla on aiempaa kokemusta sovellusohjelmoinnista ja olen laajentanut osaamistani edelleen nykyisten opintojen aikana. Tässä verkkosivuprojektissa olen työskennellyt pääosin lomakkeen kehittämisen parissa. Verkkosivujen kehittäminen on mielenkiintoista ja voi olla palkitsevaa, koska voin heti nähdä työni tulokset.[:en]Here is a man, who has design and programming skills called Jarno Tarvainen. I live in Joensuu and now during past two years I have spent time with ICT studies at Karelia University of Applied Sciences. I am oriented to software development for different devices and platforms. I have past experience programming with applications and I have expanded my knowledge further during recent studies. In this web page project, I have mainly worked with the form development. Developing web pages has been interesting and rewarding, because I instantly can see results of my work.[:]

[:en]The next member[:fi]Seuraava tiimiläinen[:]:

Marianne Leppäniemi
Photo