Joel Jääskeläinen
linkedin.com/in/joel-jääskeläinen-b8b19615
Photo

[:fi]Projektiryhmän johtava henkilö. Autan ryhmääni työskentelemään eri sidosryhmien kanssa ja pyrin löytämään ratkaisuja ongelmiin, joita projektin aikana ilmenee. Päämääränäni on saada kommunikoitua selkeä idea valmiista tuotteesta toimeksiantajalle ja ryhmälle. Olen helposti innostuva ja monitaitoinen henkilö, jokapaikanhöylä, jolla on intoa saada enemmän tietoa IT-alan ihmeistä. Seuraava askel matkallani ammattilaiseksi on työskennellä kokeneiden ammattilaisten kanssa, jotka auttavat minua pääsemään eteenpäin kohti minun suuria uratavoitteitani.[:en]Project team's leader. I help my team to work with different stakeholders and pursue to find solutions for problems that come up during the project. My main goal is to communicate a clear idea on the finished product to the clients and the group. I'm an inspired multi-skilled person, a jack of all trades, if you will, who is open for different opportunities in the IT-field. The next step on my journey to become the professional I strive to be, is to work in an environment with experienced professionals that can help me to push towards my ambitious career goals. [:]

[:en]The next member[:fi]Seuraava tiimiläinen[:]:

Juuso Tuunanen
Photo