Leena Palsio
linkedin.com/in/leena-palsio-19b36313b
Photo

[:fi]Olen 25-vuotias toisen vuoden tietojenkäsittelyn opiskelija ja asun Joensuussa. Erikoistun sähköiseen liiketoimintaan, koska se tuntui luontevalta merkonomiksi valmistumiseni jälkeen. Erityisesti olen kiinnostunut CRM:stä ja ERP:stä sekä niiden työtehtävistä. Messukokemusprojektissa toimin yhteistyössä messusivustoprojektiryhmän kanssa ja toimin heidän yhteyshenkilönään. Vapaa-aikana viihdyn paljon tietokoneiden parissa, mutta muihin harrastuksiini kuuluu piirtäminen, italian kieli sekä laulaminen suomeksi, englanniksi ja japaniksi. [:en]I am Leena Palsio, 25 years old, second year student from Joensuu. I am specializing in e-business, because it seemed natural after my Vocational Qualification in Business and Administration graduation. Especially I'm interested in CRM, ERP and work assignments related to them. In our project I collabore with the fair website project and operate as their contact person. In free time I spend time with computers, but my other hobbies are drawing, Italian language and singing in Finnish, English and Japanese. [:]

[:en]The next member[:fi]Seuraava tiimiläinen[:]:

Sami Haantio
Photo