Roni Pietarinen
linkedin.com/in/roni-pietarinen
Photo

[:fi]Toimin projektiryhmässäni projektipäällikkönä. Tehtäviini kuuluu resurssienhallinta, prioriteettien muotoilu sekä vuorovaikutuksen koordinointi. Pyrin pitämään projektitiimin oikeassa tavoitteessa. Omaan joukon käytäntöjä, jotka takaavat projektin eheyden ja laadun. Kielipäätä löytyy sujuvasta Karjalan murteesta kiitettävään englantiin - suullisena ja kirjallisena. Tietotekniikka ja IT-palveluiden osaaminen tulee pääasiassa harrastuneisuuden kautta, mutta opintojen kautta on uusia asioita pääkoppaan jäänyt. Yleneminen uraputkella vaatii nykypäivänä korkeamman tutkinnon paperit ja tietojenkäsittely ammattikorkeakoulussa on mielenkiinnon kohteideni puolesta täydellinen koulutus. Otan myös osaa paikallisiin maakuntajoukkoihin, eli jatkan asevelvollisuuttani vapaaehtoisena kriisiaikoina. Kurkkusalaatit löytyvät omasta vaatekaapista. Aiemmassa työpaikassani Elisalla otin osaa jatkuvasti palveluiden kehitykseen projektitöiden kautta, palkitusti. Asiakaslähtöisyys ja aikaansaavat toimintatavat tulevat luonteenpiirteideni kautta. Omaksun uudet asiat nopeasti ja olen oma-alotteinen. Verkkotekniikat, käyttöjärjestelmät ja niiden virtualisointi ovat tuttuja juttuja. ICT-palveluiden ja -prosessien ymmärtäminen ja hallinta on tullut työkokemuksen kautta. [:en]I work as a project manager in my project group. My tasks include allocating resources, shaping priorities and coordinating interactions as well as keeping the project team focused on the right goal. I've a set of practises that ensure the integrity and quality of the project. My language skills include fluent Karelia dialect of Finnish and English - both spoken and written. The know-how's of IT-skills come mostly from my interests and hobbies, but I've learned a few crucial skills in university. I take part in region forces of the Finnish Defence Forces, hence I'm lengthening my conscription as a volunteer. All the gear can be found from my wardrobe. In my previous employment in Elisa I developed new and current services - and got rewarded for it. Customer oriented approach and competency come from my personality traits. I learn and embrace new matters quickly and I'm self-driven.[:]

[:en]The next member[:fi]Seuraava tiimiläinen[:]:

Samuel Hietalahti
Photo