Vuosi tiimiyrittäjänä

Vuosi tiimiyrittäjänä on tiimioppimista, yrittäjyyttä ja oman idean kehittämistä tukeva opintojakso, joka sopii kaikille alasta ja vuosikurssista riippumatta. Opintojakson aikana perustat yksin tai tiimissä oman yrityksen. Yritys toimii oikeasti ja sinulla on mahdollisuus myydä tuotteitasi/palveluitasi asiakkaille oikealla rahalla. Opintojakso suoritetaan osana Nuori Yrittäjyys ry:n korkea asteen Vuosi yrittäjänä-ohjelmaa.

Katso Justuksen ja Kasperin video opintojaksosta:

Koko lukuvuoden kestävä opintojakso (10 op) rakentuu tapaamisista, joita on noin kaksi kertaa kuukaudessa. Tapaamisten tarkoituksena on vertaisoppiminen ja kokemusten jakaminen. Näiden lisäksi käydään läpi yrittäjyysprosessia- ja tiimioppimista tukevia työkaluja ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia sekä osallistutaan yrittäjyyttä tukeviin tapahtumiin ja kilpailuihin. Olennaista opintojaksolla on kontaktikertojen välissä tapahtuva tiimityö, jossa omaa yrittäjyysosaamista viedään eteenpäin yhdessä tiimiläisten kanssa. Opinto integroituu Y-akatemia opintojen kanssa, joten tämä on mainio paikka tutustua myös tämän uuden monialaisen oppimisympäristön toimintaan.

Voit ilmoittautua opintojaksolle Pepissä

ALUSTAVA AIKATAULU:

Kontaktit ja teemat syyslukukausi 2020

 • Lokakuu: 3h Tutustuminen, opinnon pelisäännöt ja työkalut, Belbin/16 personalities
 • Lokakuu: 3h Tiimiytyminen, Osaamiskartoitus, oppimissopimus
 • Lokakuu: 3h Lukuohjelma, yritysideoiden kehittelyä, Pitchaus-harjoitus
 • Marraskuu:  (24h leiri)
 • Marraskuu: 3h Tiimikuulumiset ja yritysvieras
 • Joulukuu: 3h Tiimikuulumiset, kirjaesittelyt ja yritysvieras
 • Joulukuu: 4h Syyskauden päätös ja karkelot

Kontaktit ja teemat kevätlukukausi 2021

 • Tammikuu:  3h Tiimikuulumiset ja Teema: Asiakkuudet (mahdollisesti yritysvieras)
 • Tammikuu:  3h Tiimikuulumiset ja Teema: Markkinointi (mahdollisesti yritysvieras)
 • Helmikuu: 3h Tiimikuulumiset ja Teema: Myynti (mahdollisesti yritysvieras)
 • Maaliskuu:  3h Tiimikuulumiset ja Teema: Innovointi (mahdollisesti yritysvieras)
 • Maaliskuu: 3h Tiimikuulumiset ja Teema: Tuotteistaminen (mahdollisesti yritysvieras)
 • Huhtikuu: 3h Tiimikuulumiset ja Teema: Brändi (mahdollisesti yritysvieras)
 • Huhtikuu: 3h Tiimikuulumiset
 • Toukokuu: 4h Kevätkauden päättäminen ja karkelot

Tarkempi aikataulu rakentuu syyskuun aikana.


Lisätiedot: Lehtori, tiimivalmentaja Harri Mielonen, harri.mielonen@karelia.fi, puh. 050 340 5579