ITSEARVIOINTI MONINAISUUDEN JOHTAMISESTA ESIMIEHILLE

Moninaisuus tarkoittaa ihmisen näkyviä ja näkymättömiä piirteitä, jotka tekevät hänestä juuri omanlaisensa toimijan. Karelia-ammattikorkeakoulun toteuttama Moni toimii –hanke edistää työyhteisön toimivuutta kehittämällä moninaisuusosaamista ja siihen liittyviä käytänteitä. Hanke on tuottanut uusia digitaalisia työkaluja esimiestyöhön ja kaikille työyhteisön jäsenille. Taitava moninaisuuden johtaminen lisää tuloksellisuutta ja vahvistaa myös työniloa ja työssä viihtyvyyttä.

Itsearviointikyselyn tarkoituksena on auttaa moninaisuuden tunnistamisessa sekä herätellä ajatuksia moninaisuuden johtamisesta osana omaa esimiestyötä.

1. Mitä moninaisuuden tekijöitä tunnistat omassa tiimissäsi/yksikössäsi?

ikä
sukupuoli
erilaiset arvot
kulttuuriset taustat
koulutus
osaaminen
työkokemus
työn tekemisen tavat
eri sukupolvet
elämäntilanne
työkykyisyys

>