Korkeakoulustartti – Korkeakouluopintoihin suuntaava valmennus

  • Valmentaa ja ohjaa pohjoiskarjalaisia nuoria oman koulutusalan valinnassa ja korkeakouluopintoihin hakemisessa toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen
  • Tekee yhteistyötä maakunnan ohjaustoimijoiden ja työelämän kanssa
  • Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen hanke 1.1.2018-31.12.2020.
  • Kohderyhmät: pohjoiskarjalaiset toisen asteen tutkinnon suorittaneet nuoret, joilla ei ole jatko-opintopaikkaa, Pohjois-Karjalan lukioiden opiskelijat, maakunnan ura- ja opinto-ohjauksesta vastaavat tahot
  • Rahoittajat: Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan Unionin Euroopan Sosiaalirahasto

Mitä teemme?

Korkeakouluopintoja suunnitteleville Korkeakoulustartti järjestää valmennusta ja ohjausta oman opiskelupolun löytymiseen ja korkeakouluopintoihin hakeutumiseen. Valmennus tähtää nuoren kiinnostuksen ja mahdollisuuksien kartoittamiseen ja alavaihtoehtoihin tutustumiseen mm. asiantuntijaluentojen, uratarinoiden ja työpaikkavierailujen avulla. Valmennukseen kuuluu myös opintoalasta riippumatonta preppausta valintakokeeseen valmistautumiseen. Valmennus toteutetaan yksilö- ja ryhmäohjauksena ja ajoitetaan niin, että se tukee seuraavaan korkeakoulujen yhteishakuun valmistautumista.

Opinto- ja uraohjaajien ja muiden ohjauksen ammattilaisten kanssa kehitämme yhdessä nuorten valmennus- ja ohjausmallia. Järjestämme koulutuksia ja työpajoja, joissa valmennuksen ohjausmenetelmiä ja työkaluja lähi- ja etäohjaukseen muotoillaan tarpeiden mukaan.

Työelämän kanssa teemme yhteistyötä niin, että valmennukseen osallistuvien nuorten työelämätietous kasvaa ja tukee heidän tulevia alavalintojaan.

Mitkä ovat tavoitteemme?

Hankkeen tuloksena syntyy uraohjausmalli korkeakouluhakuihin ohjaukseen ja valmennukseen. Hanke kehittää ohjaustoimijoiden osaamista ja tuottaa siirrettävissä olevia työkaluja korkeakouluhakuihin ohjaamiseen. Hanke edistää varautumista yhteiskunnan ja koulutuskentän tulevien muutosten luomiin palvelutarpeisiin

Miksi Korkeakoulustarttia tarvitaan?

Korkeakoulustartti-hankkeen taustalla on koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja turvaaminen. Pohjois-Karjalassa on tunnistettu akuutti ja kasvava tarve ohjauksen suuntaamiseen erityisesti niille nuorille, joilla ei ole toisen asteen yleissivistävän koulutuksen jälkeistä jatko-opintopaikkaa eikä ammatillista koulutusta. Näitä nuoria ovat esimerkiksi ylioppilastutkinnon suorittaneet nuoret, jotka eivät ole päässeet jatko-opintoihin. Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden keskimääräinen aloittamisikä on 24 vuotta. Uusista ylioppilaista lähes 70% jää koulutuksen ulkopuolelle ja lähes 40% opiskelijoista lykkää jatko-opintoihin hakeutumista yli kahdella vuodella. Pohjois-Karjalassa pelkästään ylioppilastutkinnon suorittaneiden alle 30-vuotiaiden työnhakijoiden määrä on yli tuhat ja määrä kasvaa vuosittain noin sadalla.