Työelämälähtöistä uravalmennusta lukiolaisille

”Oikein hyvä ja tarpeellinen valmennus!”

Työelämä muuttuu valtavaa vauhtia. 70% nuorista työskentelee tulevaisuudessa ammateissa, joita ei vielä ole. Kuinka tukea ja ohjata nuoria lukiolaisia valitsemaan tulevaisuuden koulutus ja ammatti tässä alati muuttuvassa yhteiskunnassa? Mistä uravalmennuksen ja -ohjauksen tulisi ponnistaa ja mitä asioita tulisi nostaa esille, jotta uravalinta nuorilla helpottuisi?

Olemme kiertäneet maakunnan lukioissa valmentamassa ja ohjaamassa toisen vuosikurssin opiskelijoita työelämälähtöisen urasuunnittelun näkökulmasta. Kolme noin 1,5 tunnin mittaista oppituntia ovat pitäneet sisällään sekä työelämä- että koulutustietoutta, valintaprosesseihin ja itsetuntemukseen liittyviä sisältöjä. Urasuunnittelun lähtökohtana on hankkeessa tuotettu ja kehitetty Palaset paikalleen -työmenetelmä, joka pitää koostuu kaikista edellä mainituista elementeistä. Olemme myös kertoneet omat uratarinamme ja tuoneet tätä kautta esille moninaisia polkuja kohti samaa työtä. Omat uratarinamme myös havainnollistavat limittäisten koulutus- ja työpolkujen sekä elämän sattumien ja tapahtumien vaikutukset ihmisen elämänkulussa. Oman itsen tuntemusta ja vahvuuksien löytämistä olemme pitäneet valmennuksen vahvana perustuksena ja urasuunnittelun ytimenä. Valmennuksessa on ollut teoriatietouden lisäksi sekä yksilö- että ryhmätehtäviä. Tämä monipuolinen kokonaisuus on muotoutunut ja hioutunut jokaisen valmennuskerran jälkeen.

Lukiolaisten palautteen perusteella tämänkaltaiselle valmennukselle on tarvetta juuri toisen opiskeluvuoden aikana. Suurin osa palautteenantajista oli sitä mieltä, että he olivat saaneet valmennuksesta kautta lisää tietoa tulevaisuuden työelämästä, omista arvoista ja että itsetuntemus oli lisääntynyt valinnan teon tueksi.

Tämä lukiolaisille suunnattu valmennuspaketti Kohti korkeakouluopintoja tehtävineen on kaikkien käytettävissä ja nähtävillä hankkeen loppuun mennessä. Kiitokset kaikille yhteistyölukioille ja opiskelijoille tiiviistä ja rakentavasta yhteistyöstä!

Mistä oli eniten hyötyä valmennuksessa:

”Siitä että puhutaan siitä mitä vaihtoehtoja jos ei pääse opiskelemaan lukion jälkeen, koska siitä ei ikinä puhuta. Tästä aiheesta voisi vielä enemmän puhua”

”Testeistä, ihan kiva oli saada enemmän tietoa itestään/vahvistaa olemassaolevaa tietoa”

Ruusuja järjestäjille:

”oli innokkaat ja iloiset valmennuksen järjestäjät :)””Tosi mukavat vetäjät, tuli heti sellainen olo että uskaltaa lähteä tekemään juttuja ihan omana itsenään!

Teksti: Heli Pesonen, Itä-Suomblogikuva 300x192 - Työelämälähtöistä uravalmennusta lukiolaisilleen yliopisto, Satu Saarinen, Karelia-ammattikorkeakoulu